Bài 31 Sắt - Bài 2 trang 141...

Bài 31. Sắt - Bài 2 trang 141 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cấu hình electron \([Ar]3d^5\) là của ion \(Fe^{3+}\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP