Bài 25 Kim loại kiềm và hợp chất...

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - Bài ...

0
Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - Bài 5 trang 111 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{khí} = \dfrac {0,896}{22,4}=0,04(mol)\)

Suy ra \(n_{kim loại}= 2\times0,04=0,08(mol)\)

\(M_{KL}= \dfrac {3,12} {0,04\times2} = 39\). Vậy muối clorua:KCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP