Bài 3 Khái niệm về xà phòng và...

Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp - Bài 3 trang ...

0
Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp - Bài 3 trang 15 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Các phươn trình hóa học:

\((C_{17}H_{35}COO)_3 + 3NaOH \rightarrow 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3\) (1)

\((C_{15}H_{31}COO)_3 + 3NaOH \rightarrow 3C_{15}H_{31}COONa + C_3H_5(OH)_3\) (2)

\((C_{17}H_{33}COO)_3 + 3NaOH \rightarrow 3C_{17}H_{33}COONa + C_3H_5(OH)_3\) (3)

b, Số mol tristearoylglixerol = \(\dfrac{200000}{890} = 224,72\) mol

Số mol trioleoroylglixerol = \(\dfrac{500000}{884} = 565,61 mol\)

Số mol tripanmitoylglixerol = \(\dfrac{300000}{806} = 372,21 mol\)

Theo (1), khối lượng natri stearat là: 224,72 .3 . 306 = 206292,96 (g)

Theo (2), khối lượng natri oleat là: 565,61 . 3 . 304 = 515836,32 (g)

Theo (3), khối lượng natri panmitat là: 372,21 . 3 . 278 = 310423,14 (g)

Vậy tổng khối lượng muối thu được là: 1032552,42 (g)

Vì hiệu suất của cả quá trình bằng 90% nên khối lượng muối thực tế thu được là:

\(1032552,42 \times \dfrac{90}{100} = 929297,178 \approx 929297,18 (g)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP