Bài 1 Este - Bài 1 trang 7...

Bài 1. Este - Bài 1 trang 7 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Este là sản phảm của phản ứng giữa axit và ancol S
b. Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm \(COO^-\) S
c. Este no, đơn chất, mạch hở có công thức phân tử \(C_nH_2nO_2\) với \(n \geq 2\) Đ
d. Hợp chất \(CH_3COOC_2H_5\) thuộc loại este Đ
e. Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este S

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP