Bài 4 Luyện tập este và chất béo...

Bài 4. Luyện tập este và chất béo - Bài 2 trang 18 - sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính trieste = 2 + \(4C_2^2\) = 6 trieste.

Với , công thức tính trieste = n + \(4C_n^2\) + \(3C_n^3\)

Axit thứ nhất \(R^{1}COOH\)

Axit thứ hai \(R^{2}COOH\)

Công thức cấu tạo của các trieste:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP