Bài 2 Lipit - Bài 1 trang 11...

Bài 2. Lipit - Bài 1 trang 11 sách giáo khoa Hoá 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol

- So sánh dầu mỡ và mỡ động vật:

Dầu ăn Mỡ động vật
Cấu tạo Gốc axit béo không no Gốc axit béo no
Tính chất vật lý \(t_{nc}\) thấp hơn lỏng ở nhiệt độ phòng \(t_{nc}\) cao hơn rắn ở nhiệt độ phòng
Ví dụ Dầu lạc, vừng, ô-liu,... Mỡ bò,lợn,gà,...

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP