Bài 2 Lipit - Bài 2 trang 11...

Bài 2. Lipit - Bài 2 trang 11 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chất béo:

- Không tan trong nước

- Nhẹ hơn nước, nhưng tan trong dung môi hữu cơ

- Thành phần cấu tạo: C,H,O

- Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic có mạch cacbon dài không phân nhánh.

Mỡ bôi trơn là hỗn hợp hidrocacbon mạch dài, có thành phần cấu tạo C,H nên khác thành phần với chất béo. Do vậy, đáp án C là phát biểu không đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP