Bài 5 Glucozơ - Bài 1 trang 25...

Bài 5. Glucozơ - Bài 1 trang 25 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Glucozo và fructozo đều tác dụng với \(Cu(OH)_2\) tạo thành dung dịch màu xanh lam ( ở nhiệt độ thường), vì có nhiều nhóm -OH

\(2C_6H_{12}O_6 + Cu(OH)_2 \rightarrow (C_6H_{11}O_5)_2 + 2H_2O\)

dung dịch xanh lam

- Chỉ có glucozo có nhóm -CHO nhưng fructozo có nhóm C=O trong công thức cấu tạo.

- Là đồng phân của nhau có cùng công thức phân tử \(C_6H_{12}O_6\).

- Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng gồm dạng \(\propto\)\(\beta\).

Vì vậy, chúng ta chon A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP