Bài 4 Luyện tập este và chất béo...

Bài 4. Luyện tập este và chất béo - Bài 8 trang 18 - sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(n_{NaOH} = \dfrac { 150 \times 4} {100 \times 40} = 0,15 (mol)\)

Gọi x,y lần lượt là số mol của \(CH_3COOH\)\(CH_3COOC_2H_5\)

Phương trình hóa học:

\(CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O\)

xmol xmol

\(CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow[]{t^o} CH_3COONa + C_2H_5OH\)

ymol ymol

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

\(\begin{cases}60x + 88y = 10,4\\x + y = 0,15\end{cases} \rightarrow \begin{cases}x = 0,1 \\y = 0,05\end{cases}\)

Khối lương etyl axetat:

\(m_{CH_3COOC_2H_5} = 88 \times 0,05 = 4,4 (g)\)

\(\%m_{CH_3COOC_2H_5} = \dfrac {4,4} {10,4} \times 100\% = 42,3 \%\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP