Bài 4 Luyện tập este và chất béo...

Bài 4. Luyện tập este và chất béo - Bài 5 trang 18 - sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số mol \(C_3H_5(OH)_3\): \(\dfrac{0,92}{92} = 0,01 (mol)\)

Số mol \(C_{17}H_{31}COONa\): \(\dfrac{3,02}{302} = 0,01 (mol)\)

Khối lượng muối natri oleat: 0,02 x 304 = 6,08 (g)

Khối lượng của este: 882 x 0,01 = 8,82 (g)

Có hai công thức cấu tạo phù hợp.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP