Bài 5 Glucozơ - Bài 4 trang 25...

Bài 5. Glucozơ - Bài 4 trang 25 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Những thí nghiệm chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo:

- Glucozo có phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic chứng tỏ phân tử có nhóm -CH=O.

- Glucozo tác dụng với \(Cu(OH)_2\)cho dung dịch xanh lam chứng tỏ phân tử glucozo có nhiều nhóm -OH ở vị trí kề nhau.

- Glucozo tạo este chứa 5 gốc \(CH_3COO-\) chứng tỏ phân tử có 5 nhóm -OH

- Khử hoàn toàn glucozo cho hexan, chứng tỏ phân tử glucozo có 6 nguyên tử C tạo thành một mạch dài không nhánh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP