Bài 5 Glucozơ - Bài 3 trang 25...

Bài 5. Glucozơ - Bài 3 trang 25 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và đa số chúng có công thức chung là \(C_n(H_2O)_m\).

Ví dụ: Tinh bột: \((C_6H_{10}O_5)_n\)

Có nhiều nhóm cacbohidrat, quan trọng nhất là 3 loại sau đây:

- Monosaccarit là nhóm cacbohidrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được như: glucozo, fructozo.

- Dissaccarit là nhóm cacbohidrat mà khi thủy phân mỗi phân tử sinh ra hai phân tử monosaccarit như:mantozo

- Polisaccarit là nhóm cacbohidrat phức tạp nhất, khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra nhiều phân tử monosaccarit như: tinh bột,...

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP