Bài 6 Saccarozơ tinh bột và xenlulozơ -...

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ - Bài 1 trang 33 - sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Trong môi trường kiềm, fructozo (không có nhóm -CHO) chuyển hóa thành glucozo nên có phản ứng tráng bạc.

- Thủy phân xenlulozo thu được glucozo:

\((C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6\)

- Cả xenlulozo và tinh bột đều không phản ứng tráng bạc.

Vì vậy, chúng ta chon B

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP