Bài 5 Glucozơ - Bài 5 trang 25...

Bài 5. Glucozơ - Bài 5 trang 25 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Glucozơ, glixerol, etanol, axit axeticGiải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

b. Fructozơ, glixerol, etanol

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

c. Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP