Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính...

Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat - Bài 3 trang ...

0
Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat - Bài 3 trang 37 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Glucozo, Glixerol, andehit axetic

- Cách 1: Dùng dung dịch \(AgNO_3/NH_3\) , đun nhẹ sau đó dùng \(Cu(OH)_2\)

- Cách 2: Dùng \(Cu(OH)_2/ OH^-\)

b. Glucozo, saccarozo, glixerol

Cho tác dụng với dung dịch \(AgNO_3/NH_3\) , đun nhẹ nhận ra glucozo. Đun nóng 2 dung dịch còn lại với dung dịch \(H_2SO_4\), sau đócho tác dụng với dung dịch \(AgNO_3/NH_3\) , đun nhẹ nhận ra saccarozo.

c. Saccarozo, andehit axetic, hồ tinh bột.

Dùng dung dịch iot, nhận ra hồ tinh bột. Cho \(Cu(OH)_2\) vào 2 dung dịch còn lại, lắc nhẹ, saccarozo hòa tan \(Cu(OH)_2\) tạo dung dịch màu xanh lam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP