Bài 9 Amin - Bài 6 trang 44...

Bài 9. Amin - Bài 6 trang 44 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. \(C_6H_5NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3NH_2\downarrow + 3HBr\)

3 mol 330 g

x mol 4,4 g

\(\Rightarrow\) x = 0,04

\(V_{ddBr_{2}3\%} = \dfrac{0,04 \times 160 \times 100}{3 \times1,3} = 164,1 (ml)\)

b. \(C_6H_5NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3NH_2\downarrow + 3HBr\)

1 mol 330 g

y mol 6,6 g

\(\Rightarrow\) y = 0,02

\(m_{C_6H_5NH_2} = 0,02 \times 93 = 1,86 (g)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP