Bài 9 Amin - Bài 5 trang 44...

Bài 9. Amin - Bài 5 trang 44 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Rửa lọ anilin là làm sạch hết anilin.

Chuyển anilin thành chất vô hại hoặc giảm độc tính.

\(\Rightarrow\) Dùng axit mạnh HCl, \(H_2SO_4\) loãng \(\Rightarrow\) tạo muối.

Ví dụ: \(C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl\)

b. Khử mùi tanh cá bằng dung môi an toàn để cá có thể sử dụng lại được.

\(\Rightarrow\) Dung môi phải an toàn và hòa tan được amin

\(\Rightarrow\) Cồn (rượu trắng) hoặc axit axetic (giấm)

Ví dụ: \((CH_3)_3N + CH_3COOH ​​\rightarrow CH_3COONH(CH_3)_3\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP