Bài 9 Amin - Bài 4 trang 44...

Bài 9. Amin - Bài 4 trang 44 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Sục hỗn hợp khí qua dung dịch HCl dư thu được khí \(CH_4\), dung dịch thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được metylamin.

b. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH, lắc đều, sau đó chiết thu được dung dịch A (\(C_6H_5ONa + NaOH dư\)) và dung dịch B ( \(C_6H_6 + C_5H_5NH_2 dư\)), sục \(CO_2\) dư vào dung dịch A thu được phenol, cho dung dịch HCl dư vào dung dich B, lắc đều thu được benzen và dung dịch chứa \(C_6H_5NH_3Cl + HCl dư\), cho tiếp NaOH dư vào dung dịch vừa tạo sẽ thu được anilin.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP