Bài 11 Phương pháp giải một số bài...

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Giải bài 1 Tr...

0
Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Giải bài 1 Trang 59 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm điện trở (\(R_1,R_2,...,R_n\)) mắc nối tiếp có đặc điểm: \(I_1=I_2=...=I_n\).

b) Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm \(R_1,R_2,R_3\) mắc nối tiếp: \(R_{tđ}=R_1+R_2+R_3.\)

c) Hiệu điện thế \(U_1,U_2,U_3\) giữa hai đầu của điện trở \(R_1,R_2,R_3\) mắc nối tiếp thì tỉ lệ với các điện trở này:

\(\dfrac{U_1}{R_1}=\dfrac{U_2}{R_2}=\dfrac{U_3}{R_3}\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP