Bài 11 Phương pháp giải một số bài...

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Giải bài 2 Tr...

0
Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Giải bài 2 Trang 62 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp là:

\(\xi_b=\xi_1+\xi_2=12+6=18(V)\)

Điện trở trong của bộ nguồn điện:

\(r_b=r_1+r_2=0\)

Điện trở tương đương của mạch ngoài là:

\(R_N=R_1+R_2=4+8=12(\Omega)\)

a) Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

\(I=\dfrac{\xi_b}{r_b+R_Đ}=\dfrac{18}{12}=1,5(A)\)

\(R_1\) mắc nối tiếp với \(R_2\) nên \(I_1=I_2=I=1,5(A)\)

b) Công suất tiêu thụ của mỗi điện trở là:

\(\wp_1=I_1^2.R_1=1,5^2.4=9(W)\)

\(\wp_2=I_2^2.R_2=1,5^2.8=18(W)\)

c) Công suất của mỗi ăcquy là:

\(\wp_{ng1}=\xi_1.I=12.1,5=18(W)\)

\(\wp_{ng2}=\xi_2.I=6.1,5=9(W)\)

Năng lượng mỗi nguồn cung cấp là:

\(A_{ng1}=\wp_{ng1}.t=18.5.60=5400(J)\)

\(A_{ng1}=\wp_{ng2}.t=9.5.60=2700(J)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP