Bài 11 Phương pháp giải một số bài...

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Giải bài 9 Tr...

0
Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Giải bài 9 Trang 61 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các công thức đó là: \(\wp_b=\xi_b.I\)

\(\wp_i=\xi.I\)

\(U_i=\xi-I_i r\)

Điện trở của bóng đèn:

\(R_Đ=\dfrac{U^2_Đ}{\wp_Đ}=\dfrac{6^2}{6}=6(\Omega)\)

Cường độ dòng điện chạy qua đèn:

\(I=\dfrac{\xi_b}{r_b+R_Đ}=\dfrac{6}{2+6}=0,75(A)\)

Công suất của bóng đèn:

\(\wp_Đ=I^2R_Đ=0,75^2.6=3,375(W)\)

Công suất của bộ nguồn điện:

\(\wp_b=\xi_b.I=6.0,75=4,5(W)\)

Cường độ dòng điện qua mỗi nguồn điện:

\(I_i=\dfrac{I}{2}=\dfrac{0,75}{2}=0,375(A)\)

Hiệu điện thế hai cực của mỗi nguồn điện:

\(U_i=\xi -I_i r=1,5-1.0,375=1,125(V)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP