Bài 11 Phương pháp giải một số bài...

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Giải bài 5 Tr...

0
Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Giải bài 5 Trang 61 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cường độ định mức của dòng điện chạy qua mỗi đèn khi các đèn sáng bình thường tương ứng là:

\(I_{đ m_1}=\dfrac{\wp_{đ m1}}{U_{đ m1}}=\dfrac{6}{12}=0,5(A)\)

\(I_{đ m2}=\dfrac{\wp_{đ m2}}{U_{đ m2}}=\dfrac{4,5}{6}=0,75(A)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP