Bài 11 Phương pháp giải một số bài...

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Giải bài 2 Tr...

0
Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Giải bài 2 Trang 59 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở \(R_1,R_2,R_3\) mắc song song có đặc điểm: \(U_1=U_2=U_3\).

b) \(I=I_1+I_2+I_3\).

c) Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm \(R_1,R_2,R_3\) mắc song song: \(\dfrac{1}{R_{tđ}}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP