Bài 8 Điện năng - Công suất điện...

Bài 8. Điện năng - Công suất điện - Giải bài 1 Trang 46 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch:

\(A=U.q=U.I.t\)

Trong đó: A có đơn vị là jun (J).

q có đơn vị là culông (C).

U có đơn vị là vôn (V).

I có đơn vị là ampe (A).

t có đơn vị là giây (s).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP