Bài 13 Dòng điện trong kim loại -...

Bài 13. Dòng điện trong kim loại - Giải bài 2 Trang 76 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Dây siêu dẫn có thể duy trì dòng điện lâu dài ngay cả khi không có nguồn điện vì điện trở của dây siêu dẫn bằng không nên không có sự mất mát năng lượng do tỏa nhiệt trên dây siêu dẫn.

- Không thể dùng dòng điện trong dây siêu dẫn để làm cho động cơ chạy mãi vì dù cuộn dây của động cơ làm bằng chất siêu dẫn thì năng lượng điện vẫn bị mất đi do biến thành công của động cơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP