Bài 12 Thực hành: Xác định suất điện...

Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một ...

0
Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa - Giải bài 2 Trang 64 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi mắc một vôn kế V có điện trở không lớn vào hai đầu MN thì một phần dòng điện sẽ qua vôn kế.

Cường độ dòng điện qua nguồn: \(I=\dfrac{\xi}{r+R_0+R_{MN}}\)

\(R_{MN}=\dfrac{R_v(R_A+R)}{R_v+R_A+R}\) giảm nên I tăng lên.

Khi đó: \(U_{MN}=\xi- I(R_0+r)\) sẽ giảm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP