Bài 8 Điện năng - Công suất điện...

Bài 8. Điện năng - Công suất điện - Giải bài 5 Trang 47 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn: \(Q=I^2Rt\)

Công suất tỏa nhiệt ở vật dẫn: \(\wp=\dfrac{Q}{t}=I^2R\)

Mà: \(I=\dfrac{U}{R}\) nên \(\wp=R \left ( \dfrac{U}{R} \right )^2=\dfrac{U^2}{R}\)

Vậy, \(\wp=I^2R=\dfrac{U^2}{R}.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP