Bài 12 Thực hành: Xác định suất điện...

Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một ...

0
Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa - Giải bài 4 Trang 66 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nếu để biến trở R hở mạch thì số chỉ vôn kế V sẽ gần bằng suất điện động \(\xi\) của nguồn.

Số chỉ này không đúng bằng giá trị suất điện động \(\xi\) của pin điện hóa mắc trong mạch vì vẫn có một dòng điện rất nhỏ qua vôn kế V.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP