Bài 13 Dòng điện trong kim loại -...

Bài 13. Dòng điện trong kim loại - Giải bài 2 Trang 78 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi nhiệt độ tăng thì chuyển động của các ion trong mạng tinh thể tăng. Chuyển động này làm cản trở chuyển động của êlectron lớn hơn làm cho điện trở của kim loại tăng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP