Bài 13 Dòng điện trong kim loại -...

Bài 13. Dòng điện trong kim loại - Giải bài 3 Trang 78 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi nhiệt độ giảm thì điện trở suất của kim loại thường sẽ giảm đều theo hàm bậc nhất đối với nhiệt độ:

\(\rho=\rho_0[1+\alpha(t-t_0)]\) (1)

Đối với chất siêu dẫn, khi nhiệt độ giảm xuống thấp hơn nhiệt độ tới hạn \(T_C\) thì điện trở suất đột ngột giảm xuống bằng không (không tuân theo quy luật của công thức (1)).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP