Bài 14 Mạch có R L C mắc...

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp - Giải câu 4 Trang 79 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dung kháng của tụ điện:

\(Z_C=\dfrac{1}{C\omega}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{2000\pi}.100\pi}=20(\Omega)\)

Tổng trở của mạch điện:

\(Z=\sqrt{R^2+Z_C^2}=\sqrt{20^2+20^2}=20\sqrt{2}(\Omega)\)

Cường độ dòng điện cực đại:

\(I_0=\dfrac{U_0}{Z}=\dfrac{60\sqrt{2}}{20\sqrt{2}}=3(A)\)

Mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thì i sớm pha hơn so với u một góc \(\varphi\) thỏa mãn: \(\tan \varphi=\dfrac{-Z_C}{R}=\dfrac{-20}{20}=-1 \Rightarrow \varphi=-\dfrac{\pi}{4}(rad)\)

Pha của dòng điện: \(\varphi_i=\varphi_u-\varphi=0-(-\dfrac{\pi}{4})=\dfrac{\pi}{4}(rad)\)

Biểu thức của dòng điện: \(i=I_0\cos(100\pi t+\varphi_i)=3 \cos \left (100\pi t+\dfrac{\pi}{4} \right )(A)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP