Bài 15 Công suất điện tiêu thụ của...

Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công ...

0
Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất - Giải câu 5 Trang 85 - Sách giáo khoa Vật lí 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn A. \(\cos \varphi=\dfrac{\sqrt{3}}{2}.\)

Ta có: \(U^2_{PQ}=U^2_R+(U_L-U_C)^2=60^2\) (1)

\(U^2_{PN}=U^2_R+U^2_L=60^2\) (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\(-2U_lU_C+U_C^2=0\)

\(\Rightarrow U_C=2U_L\)(vì \(U_C \neq 0\))

\(\Rightarrow U_L=\dfrac{U_C}{2}=\dfrac{60}{2}=30(V)\)

\(\Rightarrow U_R=\sqrt{60^2-30^2}=30\sqrt{3}(V)\)

\(\Rightarrow \cos \varphi=\dfrac{R}{Z}=\dfrac{U_R}{U_{PQ}}=\dfrac{30\sqrt{3}}{60}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP