Bài 14 Mạch có R L C mắc...

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp - Giải câu 8 Trang 80 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(Z_C=\dfrac{1}{C\omega}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{5000\pi}.100\pi}=50(\Omega)\)

\(Z_L=L \omega=\dfrac{0,2}{\pi}.100\pi=20(\Omega)\)

\(\Rightarrow Z=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}=\sqrt{30^2+(20-50)^2}=30\sqrt{2}(\Omega)\)

\(I_0=\dfrac{U_0}{Z}=\dfrac{120\sqrt{2}}{30\sqrt{2}}=4(A)\)

Độ lệch pha giữa u và i là \(\varphi\).

Ta có: \(\tan \varphi=\dfrac{Z_L-Z_C}{R}=\dfrac{20-50}{30}=-1 \Rightarrow \varphi=-\dfrac{\pi}{4}\)

Pha của dòng điện: \(\varphi_i=\varphi_u-\varphi=\dfrac{\pi}{4}\)

Biểu thức tức thời của cường độ dòng điện: \(i=4 \cos \left ( 100\pi t+\dfrac{\pi}{4} \right )(A).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP