Bài 14 Mạch có R L C mắc...

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp - Giải câu 5 Trang 79 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tương tự bài 4, ta có:

Cảm kháng của cuộn dây:

\(Z_L=L \omega=\dfrac{0,3}{\pi}.100\pi=30(\Omega)\)

Tổng trở của mạch: \(Z=\sqrt{R^2+Z_L^2}=\sqrt{30^2+30^2}=30\sqrt{2}(\Omega)\)

Cường độ dòng điện cực đại: \(I_0=\dfrac{U_0}{Z}=\dfrac{120\sqrt{2}}{30\sqrt{2}}=4(A)\)

Mạch chỉ có điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thì i trễ pha so với u một góc \(\varphi\) thỏa mãn: \(\tan \varphi=\dfrac{Z_L}{R}=\dfrac{30}{30}=1 \Rightarrow \varphi=\dfrac{\pi}{4}(rad)\)

Pha của dòng điện: \(\varphi_i=\varphi_u-\varphi=0-\dfrac{\pi}{4}=-\dfrac{\pi}{4}(rad)\)

Biểu thức dòng điện: \(i=4 \cos \left (100\pi t-\dfrac{\pi}{4} \right )(A)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP