Bài 14 Mạch có R L C mắc...

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp - Giải câu 7 Trang 80 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(U=\dfrac{U_0}{\sqrt{2}}=\dfrac{80}{\sqrt{2}}=40\sqrt{2}(V)\)

a) Ta có: \(U^2=U^2_R+U_L^2\)

\(\Rightarrow U_R=\sqrt{U^2+U_L^2}\sqrt{U^2+U_L^2}=\sqrt{(40\sqrt{2})^2-40^2}=40(V)\)

\(I=\dfrac{U_R}{R}=\dfrac{40}{40}=1(A)\)

\(Z_L=\dfrac{U_L}{I}=\dfrac{40}{1}=40(\Omega).\)

b) \(I_o=I\sqrt{2}=\sqrt{2}(A)\)

Đoạn mạch gồm R, L mắc nối tiếp thì i trễ pha so với u một góc bằng \(\varphi\) thỏa mãn:

\(\tan \varphi=\dfrac{Z_L}{R}=\dfrac{40}{40}=1 \Rightarrow \varphi=\dfrac{\pi}{4}(rad)\)

Pha của dòng điện: \(\varphi_i=\varphi_u-\varphi=-\dfrac{\pi}{4}(rad)\)

Biểu thức tức thời của cường độ dòng điện: \(i=\sqrt{2} \cos \left (100\pi t-\dfrac{\pi}{4} \right )(A)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP