Bài 20 Lực từ - Cảm ứng từ...

Bài 20. Lực từ - Cảm ứng từ - Giải bài 5 Trang 128 - Sách giáo khoa V...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Vì cảm ứng từ \(\vec{B}\) tại một điểm trong từ trường cùng hướng với đường sức từ tại điểm đó.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP