Bài 19 Từ trường - Giải bài 5...

Bài 19. Từ trường - Giải bài 5 Trang 124 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Vì khi hai điện tích đứng yên thì tương tác giữa chúng là tương tác điện.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP