Bài 13 Dòng điện trong kim loại -...

Bài 13. Dòng điện trong kim loại - Giải bài 9 Trang 78 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Điện trở của dây đồng là:

\(R_đ=\dfrac{\rho_đ .l}{S}=\dfrac{\rho_đ .l^2}{V}\) \(\left ( S=\dfrac{V}{l} \right )\)

\(=\dfrac{\rho_đ .l^2.D_đ}{m_đ}\) \(\left ( V=\dfrac{m}{D} \right )\)

Điện trở của dây nhôm là:

\(R_n=\dfrac{\rho_n .l^2.D_n}{m_n}\)

Để chất lượng truyền nhiệt của dây nhôm vẫn như dây đồng thì điện trở của hai dây phải như nhau: \(R_đ=R_n\)

Suy ra: \(\dfrac{\rho_đ .l^2.D_đ}{m_đ}=\dfrac{\rho_n .l^2.D_n}{m_n} \Leftrightarrow m_n=\dfrac{\rho_n}{\rho_đ}.\dfrac{D_n}{D_đ}.m_đ\)

Thay số: \(m_n=\dfrac{2,75.10^{-8}.2700.1000}{1,69.10^{-8}.8900}\approx 493(kg)\)

Vậy phải dùng ít nhất 493 kg dây nhôm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP