Bài 13 Dòng điện trong kim loại -...

Bài 13. Dòng điện trong kim loại - Giải bài 4 Trang 78 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi một sợi dây kim loại có một đầu nóng và một đầu lạnh thì êlectron tự do sẽ dịch chuyển từ đầu nóng sang đầu lạnh. Đầu nóng sẽ tích điện dương, đầu lạnh sẽ tích điện âm. Do đó, giữa hai đầu có một hiệu điện thế.

Nếu lấy hai dây kim loại khác nhau và hàn hai đầu với nhau, giữ nhiệt độ ở hai mối hàn khác nhau thì hiệu điện thế giữa hai đầu của tưng dây khác nhau. Suy ra trong mạch có suất điện động. Thí nghiệm cho thấy suất điện động này được tính bởi công thức: \(\xi=\alpha_T(T_1-T_2)\), \(\alpha_T\) là hệ số nhiệt điện động.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP