Bài 13 Dòng điện trong kim loại -...

Bài 13. Dòng điện trong kim loại - Giải bài 7 Trang 78 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Điện trở bóng đèn khí thắp sáng là:

\(R=\dfrac{U^2}{\wp}=\dfrac{220^2}{100}=484(\Omega)\)

Điện trở bóng đèn khi không thắp sáng là:

\(R_0=\dfrac{R}{1+\alpha(t-t_0)}=\dfrac{484}{1+4,5.10^{-3}(2000-20)}\approx 48,8(\Omega)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP