Bài 19 Từ trường - Giải bài 3...

Bài 19. Từ trường - Giải bài 3 Trang 124 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đường sức điện Đường sức từ
Giống nhau - Qua mỗi điểm trong không gian có điện trường ta chỉ vẽ được một đường sức điện. - Qua mỗi điểm trong không gian có từ trường ta chỉ vẽ được một đường sức từ.
- Quy ước: ở những chỗ có điện trường mạnh thì vẽ đường sức điện mau và chỗ nào điện trường yếu thì vẽ đường sức điện thưa. - Quy ước: ở những chỗ có điện trường mạnh thì vẽ đường sức từ mau và chỗ nào điện trường yếu thì vẽ đường sức từ thưa.
Khác nhau - Đường sức của điện trường tĩnh không khép kín. - Các đường sức từ là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
- Chiều của đường sức điện đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. - Chiều của các đường sức từ tuân theo quy tắc năm tay phải (từ trường do dòng điện sinh ra trong lòng ống dây) và quy tắc vào Nam ra Bắc (nam châm).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP