Bài 20 Mạch dao động - Giải câu...

Bài 20. Mạch dao động - Giải câu 3 Trang 107 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động:

- Chu kì dao động riêng của mạch dao động:

\(T=\dfrac{2\pi}{\omega}=2\pi \sqrt{LC}\)

- Tần số dao động riêng của mạch:

\(f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{2\pi \sqrt{LC}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP