Bài 20 Mạch dao động - Giải câu...

Bài 20. Mạch dao động - Giải câu 7 Trang 107 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn A. Tăng.

Ta có: \(T=2\pi \sqrt{LC}\)

Mà L phụ thuộc vào kích thước của cuộn dây và số vòng của cuộn dây. Nếu số vòng của cuộn dây tăng thì L tăng \(\Rightarrow\) T tăng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP