Bài 23 Luyện tập: Điều chế kim loại...

Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại - Bài 4 tr...

0
Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại - Bài 4 trang 103 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi hóa trị của kim loại M là n.

\(2M+2nHCl \rightarrow 2MCl_n+nH_2 (*)\)

\(n_{H_2} = \dfrac {5,376} {22,4} = 0,24 (mol)\)

Từ (*) \(\Rightarrow n_M = \dfrac {0,24 \times 2} {n}= \dfrac {0,48} {n} (mol)\)

Ta có: \(\dfrac {0,48} {n} \times M=96 \Rightarrow M=\dfrac {9,6n} {0,48}\)

Biện luận:

\(n =1\Rightarrow M=20(loại)\)

\(n=2\Rightarrow M=40(Ca)\)

\(n=3\Rightarrow M=60(loại)\)

Do đó, kim loại M là Ca.

Vì vậy, chúng ta chọn B.

*Ta có thể suy luận nhanh:

Dựa trên các đáp án đã cho thì kim loại có hóa trị II.

\(M+2HCl \rightarrow MCl_2+H_2\)

\(n_M=n_{H_2}=0,24(mol) \Rightarrow M=\dfrac {9,6} {0,24} = 40 (g/mol)\)

Vậy kim loại M là Ca

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP