Bài 25 Ankan - Bài 7 trang 116...

Bài 25. Ankan - Bài 7 trang 116 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

\(C_nH_{2n+2}+ (\dfrac{3n+1}{2})O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O\)

a an

\(\begin{cases}a(14n+2) = 3,6\\an=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25 & \end{cases}\)\(\Rightarrow\) n = 5 . Vậy đó là \(C_5H_{12}\). Do đó, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP