Bài 25 Ankan - Bài 3 trang 115...

Bài 25. Ankan - Bài 3 trang 115 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

a) \(CH_3-CH_2-CH_3 + Cl_2\xrightarrow[]{ánh sáng} CH_3-CH_2-CH_3+HCl\)

1(mol) 1(mol) \(\overset{|}{Cl}\)

b) \(CH_3 - CH_2 -CH_3 \xrightarrow[]{xt, t^0} CH_2 = CH-CH_3+H_2\)

c) \(C_6H_{14} + \dfrac{19}{2}O_2 \xrightarrow[]{t^0} 6CO_2 + 7H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP