Bài 24 Luyện tập: Hợp chất hữu cơ...

Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấ...

0
Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo - Bài 7 trang 108 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng thế: (a)

Phản ứng cộng: (b)

Phản ứng tách: (c) và (d)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP