Bài 24 Luyện tập: Hợp chất hữu cơ...

Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấ...

0
Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo - Bài 1 trang 107 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Chất hiđrocacbon là : \(C_6H_6\) (e)

- Các chất dẫn xuất của hiđrocacbon là : \(CH_2O\) , \(C_2H_5Br\) , \(CH_2O_2\) , \(C_6H_5Br\) , \(CH_3COOH\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP