Bài 23 Phản ứng hữu cơ - Bài...

Bài 23. Phản ứng hữu cơ - Bài 2 trang 105 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn kết quả đúng :

1. Thuộc loại phản ứng thế: Chọn B (a,c)

2. Thuộc loại phản ứng cộng: Chọn D (b,e)

3. Thuộc loại phản ứng tách: Chọn A (d,g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP