Bài 21 Công thức phân tử hợp chất...

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Bài 5 trang 95 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Vì tổng thành phần phần trăm của các nguyên tố H,C và O bằng 100 nên X chỉ có 3 nguyên tố C,H,O trong phân tử.

Công thức tổng quát : \(C_XH_YO_Z.\)

Vậy, ta có tỉ lệ : \(\dfrac{12x}{\%C}=\dfrac{y}{\%Z}=\dfrac{16z}{\%O}\Leftrightarrow\dfrac{12x}{54,54}=\dfrac{y}{9,10}=\dfrac{16z}{36,36} \Leftrightarrow \dfrac{x}{4,54}=\dfrac{y}{9,10}=\dfrac{z}{2,27}\Leftrightarrow\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{1}\)

Công thức đơn giản nhất : \(C_2H_4O.\)

Công thức phân tử : \((C_2H_4O)_n=88\)

44n=88

n=2

Vậy, công thức phân tử : \(C_2H_8O_2.\)

Do vậy chúng ta chọn B.

- Cách khác:

Ta có tỉ lệ: \(\dfrac{12x}{\%C}=\dfrac{y}{\%H}=\dfrac{16z}{\%O}=\dfrac{M}{100}=\dfrac{88}{100}\)

Suy ra: x=4,y=8,z=2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP